به زودی فصل ششم فصلنامه پیام چارسو ویژه نامه ی ریچارد سوم منتشر خواهد شد

فصل اول: ویژه نامه ی هملت

فصل دو : ویژه نامه‌ی مکبث

فصل سوم : وپژه نامه‌ی رومئو و ژولیت

فصل چهارم : ویژه نامه‌ی اتللو

فصل پنجم : ویژه نامه ی شاه لیر

فصل ششم : ویژه نامه ی ریچارد سوم

2

ویژه‌نامه‌ی اتللو

در شماره چهارم

ویژه‌نامه‌ی اتللو

 سرمقاله ناهید طباطبایی

مقالاتی از دیوید کریستال، سرنا اسکرنی، رضا آشفته، هلن اولیایی‌نیا، متئو شفرد، کرنان ریان و

شماره‌ی چهارم قبل از نورروز 1397 توزیع خواهد شد.

شماره دو: ویژه نامه مکبث

در شماره دوم

ویژه نامه مکبث

در شماره دو فصلنامه پیام چارسو نیز به شاهکار دیگر ویلیام شکسپیر پرداخته شده است. در این شماره به تفصیل به اجراهای برتر از این نمایشنامه و مطالب و مقاله های تخصصی ترجمه شده نیز پرداخته شده. در شماره دوم مصاحبه اختصاصی فصلنامه چارسو با یوجینیو باربا و جولیا وارلی نیز به چاپ رسیده است. نمایشنامه خوانده نشده ای از افروز فروزند پایان بخش شماره دوم این فصلنامه است 

شماره نخست ویژه نامه هملت

در شماره نخست

به تفصیل پیرامون شاهکار نمایشنامه نویسی جهان “هملت” پرداخته شده است. هملت در جهان، هملت در ایران و بررسی زوایای مختلف این نمایشنامه در شماره نخست فصلنامه پیام چارسو گنجانده شده است

photo_2017-02-26_01-58-51

در شماره دو

مصاحبه ی اختصاصی با یوجینیو باربا

در شماره دوم فصلنامه مصاحبه اختصاصی سردبیر با یوجینیو باربا و جولیا وارلی و معرفی جشنواره تئاتر ماگدالنا و … به چاپ رسیده است

ویژه‌نامه‌ی رومئو و ژولیت

شماره‌ی سوم

ویژه‌نامه‌ی رومئو و ژولیت

همراه با نمایشنامه‌ی محمد امیر یاراحمدی

مصاحبه با پیتر بروک، سرمقاله‌ی نسیم مرعشی

مقاله‌هایی از رضا آشفته، جان سرورتنان و

govahe aks

در شماره نخست

شهروز خطیبی

تئاتر به گواه عکس

تلاقی دو هنر

هنگامي که تئاتر سوژه‌ي عکاسي قرار بگيرد، چالش ميان اين دو هنر آغاز مي‌شود.

  همچنین در شماره نخست فصلنامه چارسو همراه خواهیم بود با

 محمد چرمشیر- رامتين شهبازي- رضا آشفته- روزبه حسینی-هومن نجفيان- رسول نورمحمدزاده- ليديا زيمک- هلن اوليايي نيا-سيما سلطاني- فرناز حائري و مقالاتی پیرامون نمایشنامه هملت وآثار آن بر سینما و تئاتر ایران و جهان / همچنین مقالاتی پیرامون تئاتر فلسطین

CHARSOO QUARTERLY CINEMA&THEAATER MAGAZINE

فصلنامه تخصصی سینما و تئاتر پیام چارسو